H. Heinė

"Gamta, kaip didžiausias menininkas, moka be didelių pastangų pasiekti didžiausių efektų."

Hazrat Inayat Khan

"Vieni žmonės ieško gražių vietų, kiti jas sukuria."

Henry Drummond

"Asmenybės stiprybė tobulinama darbuose, tačiau asmenybės grožis - namuose."

Johanas Volfgangas Gėtė

"Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių."
"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas."

Gary Snyder

"Gamta - nėra lankytina vieta. Gamta - tai namai."

Loading